">

Roepende regenwulpen voorspellen slecht weer, zo luidt een oude volkswijsheid. Op trek doen veel van deze vogels de Waddenzee en het Nederlandse binnenland aan om bij te tanken.

Is er storm en regen op komst, dan kunnen veel vogels, en inderdaad ook regenwulpen, roepend verder vliegen, op zoek naar beschutting voor het naderende regenfront.

Regenwulpen zijn kleiner dan de verwante 'gewone' wulpen. De snavel is meestal ook wat korter. Wat regenwulpen echter vooral onderscheidt zijn de lichte strepen over de kop. Hierdoor is de kop contrastrijker dan bij de 'gewone' wulp.

De regenwulp broedt op ruige velden, hoogvenen, natte en droge heide en zelfs kaalgekapte delen van bossen. Regenwulpen broeden niet in Nederland.

Het voedsel van de regenwulp bestaat uit ongewervelde bodemdieren, in Nederland eten de regenwulpen veel emelten.

6vpva.png4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all