">

De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Op de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten.

Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

In Nederland broeden wulpen vooral in graslanden, waar voorheen heideterreinen de voorkeur hadden. Na de broedperiode foerageren wulpen in groepen langs de kust en in het binnenland op weilanden.

Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp tot dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers. Het voornaamste voedsel voor de wulp zijn regenwormen en andere ongewervelde bodembewoners. De broedperiode is april-mei.

7bg-logo1-1.gif6vpva.png3Huize-Miedema.png2amelanderhistorie.jpg5sparmanje.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all