">

De grutto is een weidevogel die behoort tot de steltlopers en is is 36–44 cm groot. Het kost erg veel moeite om de gruttostand in Nederland op peil te houden. De grutto staat als Gevoelig op de nationale- en internationale rode lijst.

De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto. Aan deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel. Als de grutto vliegt vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op.

De grutto eet wormen, insecten en larven van insecten zoals larven van langpootmuggen (emelten). Grutto's pikken soms wel 1200 emelten per dag uit het weiland. In zijn overwinteringsgebied eet hij rijst op de plaatselijke rijstvelden.

De broedtijd van de grutto loopt van eind maart tot juni. De grutto broedt in veenweidegebieden. Oorspronkelijk broedde de grutto in open moerassen en in hoogveen. 

 

5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg6vpva.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all