Roepende regenwulpen voorspellen slecht weer, zo luidt een oude volkswijsheid. Op trek doen veel van deze vogels de Waddenzee en het Nederlandse binnenland aan om bij te tanken.

De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Op de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten.

Kluten zijn kenmerkende pioniervogels die leven op de grens van land en zout of brak water. Vooral zilte kreken, schorren, inlagen en zandplaten zijn als broedgebied in trek. De nabijheid van ondiep water en losse, slikkige bodems is een vereiste. Kluten zoeken hierin het liefste naar voedsel.

De scholekster is een vrij stevig gebouwde, zwart-witte steltloper. Deze vogel heeft een zwartwit verenkleed, een oranje snavel en oranje poten. De lichaamslengte bedraagt 40 tot.

De kievit is een weidevogel van ongeveer 28 tot 31 cm groot. De rug is recht en in de zomer is deze donkergroen met een paarse en koperen gloed. In de winter is de rug groener met gelige randen aan de veren. 

De grutto is een weidevogel die behoort tot de steltlopers en is is 36–44 cm groot. Het kost erg veel moeite om de gruttostand in Nederland op peil te houden. De grutto staat als Gevoelig op de nationale- en internationale rode lijst.

7bg-logo1-1.gif6vpva.png5sparmanje.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all