">

Bijzonder

Aan de westkant van het eiland zijn het laagveenmoeras van de Lange Duinen, de heideterreinen en de korstmosrijke, oude duinkoppen bij Hollum bijzonder.

Kraalhei en dophei

In de binnenduinrand is een groot areaal aan natte duinheiden aanwezig met kraaihei en dophei. Het gebied omvat ook een paar kleine boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag.

Vogelkijkhut

In de Lange Duinen ligt een waterplas waaraan een prachtige vogelkijkhut is gebouwd. Vanuit deze hut kunnen de talrijke watervogels en roofvogels goed worden geobserveerd.

2amelanderhistorie.jpg5sparmanje.jpg4kontour-vastgoed-banner.png3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg6vpva.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all