Net als bij de toren van Ballum gaat het ook hier om een zeebaken en niet om een kerktoren. Op de torenmuur zijn twee jaartallen aangebracht, die verschillende bouwfasen aangeven. Het onderste gedeelte werd in 1666 gebouwd, het bovenste in 1732.

Gedenksteen

Een gedenksteen boven de deur meldt ons dat de toren in 1890 werd gerestaureerd. Evenals in Ballum werd ook hier het wapen boven de deur in de Franse tijd er afgeslagen. Alleen zijn we in dit geval zo gelukkig dat deze steen in het arrestantenhok onder de toren is terug gevonden. Deze steen wordt nu, weliswaar zwaar beschadigd, in de Oudheidkamer in Hollum bewaard.

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all