Aan de Molenweg in Hollum staat stellingmolen De Verwachting. Op de plaats waar van 1840 tot 1949 de oude korenmolen De Verwachting stond is deze stellingmolen in 1988 herbouwd.

Windvang

Omdat in de nabijheid van de plaats waar de molen staat zich obstakels bevinden in de vorm van bebouwing (dorp) en bomen, is de molen zo hoog gemaakt dat er zo veel mogelijk windvang is. Om toch de zeilen te kunnen voorleggen en te zwichten (minderen), te kruien (in de wind zetten) en de vang (rem) te kunnen bedienen werd er rondom de molen een platform (stelling) aangebracht. Vandaar dat we in Hollum spreken van een stellingmolen. Het ondergedeelte wordt meestal als extra opslagruimte gebruikt, maar in Hollum doet deze ruimte dienst als ontvangstruimte en winkel.

Mosterdmaalderij

Molen De Verwachting is uitgebreid met een mosterdmaalderij. Op bepaalde tijden treft u daar de molenaars aan terwijl er mosterd gemaakt wordt. Indien de molenaars niet aanwezig zijn wordt er een film getoond over het mosterdproces. In de molen is een bezoekerscentrum ingericht en een molenwinkel.

Museumwinkel

Deze ruim honderd jaar oude molen beschikt over een museumwinkel waar de bezoeker kan sneupen tussen leuke molensouvenirs en molenboeken, maar ook de zelfgemaakte mosterd (door de molen gemalen), meel en pannenkoekenmix kan kopen.

Koren & Mosterdmolen De Verwachting, Molenweg, Hollum.

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all