Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op gebied van energie en water. Coöperaties op Schiermonnikoog en Ameland onderzoeken de haalbaarheid van het starten van een zonnecollectief. Hiervoor ontvangen zij ruim € 15.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 44.000,-

De Holwerterwestpolder is een 250 hectare groot kweldergebied in beheer van It Fryske Gea. In kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd in nauwe samenwerking
met Vogelbescherming Nederland. Zo is voor de wadvogels onder andere de verruiging in de buitendijkse polder aangepakt.

De bodemdaling tussen Ameland en het vasteland is voor het tweede jaar anders en sneller verlopen dan door de NAM voorspeld. De Waddenvereniging vraagt Minister Kamp dringend per brief om zo snel mogelijk in te grijpen bij de gaswinning door NAM onder de Waddenzee.

In eerdere persberichten is aangegeven dat de geplande werkzaamheden aan de Waddenzeedijk ten oosten van de Veerweg pas in januari zouden starten. Het blijkt nu dat de planning ruimte geeft om al eerder te starten.

Op dinsdag 15 november zal om 19.30 uur in de Burgemeester Walda Scholengemeenschap in Nes het woordenboek van het Amelander dialect, het Groat Amelander Woa'deboek, worden gepresenteerd. De avond wordt georganiseerd door de Amelander cultuurhistorische stichting De Ouwe Pôlle.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om mevrouw Marloes van Mook uit Roermond te benoemen tot nieuwe directeur/gemeente secreataris van de gemeente Ameland. Na een zorgvuldige selectie procedure waarbij meer dan 50 kandidaten zijn beoordeeld is zij als beste uit de bus gekomen.

Zestien Friese rekenkamers en rekenkamercommissies gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de uitvoering van de WMO in zestien Friese gemeenten. Afgelopen week was de officiële start van het onderzoek in Drachten, dat ongeveer een half jaar in beslag zal nemen.

Ruim een maand na zijn bezoek aan Schiermonnikoog en Terschelling laat minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij volledige steun geeft aan de plannen voor gaswinning onder de Waddenzee. Daarmee doet Kamp geen recht aan wetswijzigingen die eerder door de Tweede Kamer zijn aangenomen om de schadelijke mijnbouwactiviteiten onder de Waddenzee te stoppen.

4kontour-vastgoed-banner.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg6vpva.png7bg-logo1-1.gif5sparmanje.jpg2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all