Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat vandaag is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector .

Vanaf 18 januari tot en met zomer 2017 zullen er coasters aanmeren bij een nieuwe tijdelijke loslocatie vlakbij de jachthaven 't Leije Gat en de veerdam op Ameland. De coasters maken medegebruik van de vaargeulen. Maar zullen vanaf de vaargeul bij de veerdam, wanneer nodig, door sleep- en duwboten op de juiste plaats bij de loslocatie worden gemanoeuvreerd.

Al vanaf 1988 worden patiënten voor spoed gevallen overgezet van Ameland naar het vaste land en op 28 december ging de 2000ste patiënt de reddingsboot op. Tegen 17.30 uur kwam het alarm binnen. Omdat het te mistig was voor de helikopter om te kunnen vliegen werd de Anna Margaretha met haar bemanning ingezet voor de overtocht naar het vaste land waar de ambulance klaar stond. 

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe Nederlandse Mijnbouwwet. Met de aanname van deze wet wordt de winning van aardgas en andere delfstoffen aan strengere regels gebonden. De Waddenvereniging ziet de wet als een stap in de goede richting om energietransitie te stimuleren en af te zien van het aanboren van de laatste beetjes fossiele energie.

De stuurgroep open plan proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om vertragingen op de veerverbinding Holwerd- Ameland te verminderen. In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Op diverse plekken in het land worden zo nu en dan afwisselende roedelwandelingen voor honden en hun eigenaars georganiseerd! Doel daarvan is vooral het lekker hun gang te laten gaan van de verschillende honden om ongestoord met elkaar te stoeien, grenzen aangeven, leren onder elkaar te zijn etc.

Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in ons land op peil te houden. Dat is bekend gemaakt tijdens de landelijke vogelaarsdag in Ede. De grutto gaat, net als andere weidevogels, hard in aantal achteruit.

De Waddenheli is maandag 28 november officieel gepresenteerd. Dat gebeurde op Vliegbasis Leeuwarden, waar de twee helikopters – waarvan één reserve is – gestationeerd zijn. Regionale Ambulancevoorziening Fryslân is voortaan verantwoordelijk voor het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden naar het vasteland.

6vpva.png4kontour-vastgoed-banner.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif5sparmanje.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all