Geef een eilander geen commando’s of opdrachten in de jij-moet-vorm, want geheid gaan de hakken in het zand. De ene geeft je een minachtende blik, de ander een vriendelijke glimlach, maar wat de reactie ook is: je kan het over het algemeen vergeten.

De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelan-ders uitgenodigd een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van Asing Walthaus, journalist bij de Leeuwarder Courant.

Iedereen weet waar hij is geweest op 20 juli 1969, aldus onderzoek van de openbare mening over de dag der maanlanding. En inderdaad - ik weet precies waar ik toen geweest ben: op drieweekse Amelandvakantie in het vakantiekamp voor jongens uit Duisburg en Straelen te Nes.

Toen de eerste uitgave van ‘De Amelander’ verscheen was ik veer-tien jaar oud. Mijn vader en moe-der waren de tweede generatie uitbaters van ‘Nobel’. Naast het café en hotel had mijn vader ook nog een boerderij. Een drukte van jewelste.

Al lang heb ik er over nagedacht om dit gebeuren op papier te zetten. Een waar gebeurd verhaal uit 2009. Het was bij paal 11, tussen Nes en Ballum. Het plekje waar wij altijd graag met ons hele gezin vertoeven. Het rustigste stuk strand van Ameland.

Het is voor mij een grote eer en ook echt een genoegen om in het kader van ‘50 jaar ‘De Amelander’ op Ameland’ terug te mogen kijken op de geschiedenis van deze 'Amelander' en op de betekenis ervan bij de ontwikkeling van het vreemdelingenverkeer op Ameland.

De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelan-ders uitgenodigd de komende nummers een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van de heer Joop de Jong, Directeur Ame-lander Musea.

De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelanders uitgenodigd de komende nummers een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van de heer Dirk Kooiker, directeur van Vakantiepark Klein Vaarwater.

4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png3Huize-Miedema.png5sparmanje.jpg2amelanderhistorie.jpg7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all