BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Jaargang: 1998
Uitgave: Februari - Maart
Naam auteur: Onbekend
Vaste rubriek: Gemeentepolitiek

Op 17 december 1997 werd met de ondertekening door dhr Mr Roel Cazemier en Dr Annemarie Goedmakers, directeur Duurzame Energie NUON, het 10 jarig contract gesloten waarbij de gemeente Ameland Natuurstroom gaat afnemen.

Jaargang: 1998
Uitgave: Februari - Maart
Naam auteur: Onbekend

'Zo'n eiland is mooi om op vakantie te gaan, maar om er te wonen, nou nee. Ik zou de stad, de winkels toch teveel missen.' De voorafgaande uitspraak wordt vaak gehoord bij toeristen die Ameland bezoeken. Veel mensen denken dat een eiland het winkelend publiek nauwelijks iets interessants te bieden heeft. Die veronderstelling is echter totaal onjuist. Juist de afgeslotenheid van een eiland kan voor een aantal verrassende winkels met een geheel eigen karakter zorgen. De HUBO aan de Jan Jacobsstraat 1 te Nes, is zo'n winkel.

Franchis

Jacqueline Metz-Mosterman en David Metz zijn de eigenaars van de HUBO. Hoewel de doe-het-zelf keten HUBO een lande¬lijk be¬drijf is, met meer dan 230 vestigingen, hebben Jacqueline en David hun eigen stempel op de winkel kunnen druk¬ken. Dat is mogelijk omdat de HUBO werkt met het Amerikaanse franchi¬se-model. Dit houdt in dat elke eigenaar van een HUBO-vestiging zijn eigen invulling kan geven aan de winkel. De enige verplich¬ting bestaat uit het feit dat de winkel de naam HUBO moet dragen en er naast zelf ingekochte- ook HUBO-producten moeten worden ver¬kocht. Doordat de winkel onder de HUBO-keten valt, kunnen Jaqueline en David de klanten scherpe prijzen bieden. Doordat de inkoop voor¬namelijk collectief gebeurt, kan zo ook de eilander profiteren van speci¬ale reclame-aanbie¬dingen.

Breed-Pakket-Zaak

De mogelijkheden die het franchise-model biedt, worden door Jacqueline en David zoveel mogelijk benut. Daardoor verschilt de HUBO te Nes sterk van andere doe-het-zelf zaken en HUBO-vesti¬gingen aan de wal. HUBO Mosterman is niet slechts een doe-het-zelf winkel maar een breed-pakket-zaak, een zaak met een net zo'n breed assortiment als de kruidenier van vroeger. Of zoals Jacqueline het zelf zegt: "Bij ons kun je voor van alles te¬recht. Je kunt het zo gek niet beden¬ken of we hebben het: van kurke-ntrekker tot parket en van verf tot decoratieve kandelaar." Een ander groot verschil met een normale doe-het-zelf zaak is de hoge mate van klantgerichtheid waarmee David en Jacqueline wer¬ken. Jacqueline: "We proberen echt de tijd voor de mensen te nemen, we maken even een praatje en proberen ze zo goed mogelijk voor te lichten." David valt haar bij: "Ja, dat is erg belang-rijk. Ik wil graag dat de klant tevreden is met wat hij bij ons gekocht heeft. Ik bedoel, je kan een klant wel iets in de maag splitsen, maar zo iemand komt dan de volgende keer niet weer bij je terug."

Service

Klantgerichtheid is een van de voornaamste krachten van HUBO Mosterman. Zo is de winkel ook tijdens het winterseizoen gewoon zes dagen per week geopend. Jacqueline: Ik vind dat iemand die op woensdag¬middag om vijf uur nog een potje verf moet hebben, niet tot de volgende dag moet wachten maar die meteen mee moet kunnen krij-gen. Daarom zijn wij gewoon open, alleen tussen de middag zijn we 's winters dicht. Om de concurrentie met andere doe-het-zelf zaken aan te kunnen, moet de HUBO snel inspelen op de behoefte van haar klanten. Jacqueline: "We sturen nu ook speciale mappen rond voor mensen die verhuizen, of een nieuw huis bouwen. In zo'n map zit dan informatie over allerhande dingen die voor die mensen nuttig kunnen zijn, over behang, bouwmaterialen etc. Mensen waarderen dat." Klantge¬richtheid reikt bij Jacqueline en David echter verder dan het eigenlijke winkel-werk. David: "Rege¬lmatig komt er iemand langs om hulp te vragen bij het installeren van iets dat hij bij ons in de winkel gekocht heeft. Ik vind dat geen pro¬bleem, dat hoort bij het werk. Het moet natuurlijk niet te gek worden." Jacqueline: "Ze kunnen bij ons na sluitingstijd best nog wel eens wat komen halen, als er iets vergeten is, maar we moeten ook oppassen dat we wat tijd voor onszelf (en de kinde¬ren) overhouden."

Geschiedenis

Jacqueline en David staan nu zo'n negen jaar samen in de HUBO. De geschiedenis van de winkel gaat echter veel verder terug. Komend jaar bestaat HUBO Mosterman dertig jaar. Jacqueline: "Het is begon¬nen met 'ons pa en moe', Gerardus en Hans Mosterman. Zo'n dertig jaar geleden begonnen zij in een boerde¬rij 't Hobby-centrum. Later is dat de HUBO geworden." Jacqueline leerde het vak dus van haar ouders: "Ik ging vanaf ongeveer mijn zestiende altijd met mijn moeder mee naar beurzen om de inkoop te doen. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik weet nu precies waar ik voor bepaalde dingen moet zijn. Dankzij mijn ouders is de winkel zoals hij nu is."

Modern

Zo'n twee jaar geleden werd de winkel ingrijpend verbouwd. Op 28 februari 1996 werd de nieuwe winkel heropend, een modern gebouw dat op alle punten aan de moderne eisen voldoet. De winkel beslaat nu ongeveer 450 m2, waarvan 100 m2 voor kassa¬ruimte en ander randgebeuren is ingeruimd. Wie de winkel binnen¬stapt komt eerst terecht in de 'design\decoratie-ruimte'. In deze ruimte is plaats voor alle mogelijke trends op het gebied van (woon-) decoratie. Uiteraard verandert de inrichting van deze ruimte het vaakst, de mode is immers grillig en onvoorspel-baar. Het inspe¬len op trends levert door de beperkte reikwijdte van de winkel (in de winter nooit meer dan 3500 man) wel een risico op, Jac-queline: "Ik wil de klanten toch wel datgene kunnen bieden, dat ze in de folders zien staan. Gelukkig hebben wij daar een aardig gevoel voor, wij hebben weinig winkeldoch¬ters." David: "Door programma's als Eigen Huis en Tuin zijn de mensen ook kritischer geworden en dat is aan de ene kant heel goed. Maar daardoor moeten wij wel scherp blijven, we moeten de juiste informatie geven en wel de spullen in huis hebben die op de t.v. geshowd worden."

Disney

Wat verder opvalt aan de winkel, zijn de ruime gangpaden. Die zijn wel nodig ook want zomers is het propvol in de winkel. Naast genoemde artikelen verkoopt HUBO 's zomers ook nog an-sichtkaarten en vliegers. Bovendien zijn alle artikelen, tot op de onderste planken, door de brede paden zeer duidelijk zicht¬baar. Uniek voor Ameland is de Disney-hoek, hier kunnen kinderen zich voor een t.v. vermaken met Disney-films terwijl hun ouders winkelen. Om de kinderen niet te lang aan de buis te binden (aan werkelijk alles is gedacht), vertoont de video slechts filmpjes van hoog¬uit vijf minuten. De producten zijn op een logische volgorde gerangschikt en samengevoegd in speciale hoeken. Zo is er een ijzerwaren-, verf-, hout-, verlichting-, meubel- en be¬hang-hoek. Uiteraard is de noodzakelij¬ke beveiligingsappara¬tuur overal aanwezig. Bovendien is HUBO Mosterman geheel geauto¬matiseerd. Wie denkt dat Jacque¬line en David op hun lauweren rusten, heeft het mis. Er zijn alweer bouwplannen. Als alles meezit kan bin¬nenkort begonnen worden met de bouw van een zage¬rij annex op¬slagruimte van 75 m2. De service zal hiermee alleen nog maar toene¬men.

Verfmenger

Pronkstuk van de winkel is de nieuwe verf--mengmachine. Hoewel de winkel al zo'n veertien meter aan verf bezit, is het onmogelijk alle soorten verf in huis te halen. Met de komst van de verf-men¬ger is dat probleem opgelost. Aan de hand van een computer-gestuurde, uiterst veilige machine weet David elke kleur verf uit de machine te toveren. Over de techni¬sche details zullen we hier niet verder uitweiden, daar¬voor moet u maar eens bij de HUBO binnenstappen. Een voorbeeld van Jacqueline volstaat: "Onze dochter wilde een Barbie-kamer. Je weet wat dat inhoudt? Zuur¬stok roze en de meest uiteenlopen-de kleuren paars. Zoveel roze en paars hadden we normaal niet in huis. Nu konden we de ver-schillen¬de kleuren zelf maken."


Jaargang: 1998
Uitgave: Februari - Maart
Naam auteur: Onbekend

Spelen dat je slachtoffer bent bij een ramp, hoe krijg je het verzonnen. En toch bestaat het. Lotusleden zijn daar heel serieus mee bezig. Over rampenbestrijding, slachtoffers en hulpverleners.

Jaargang: 1998
Uitgave: Februari - Maart
Naam auteur: Onbekend

De lokale omroep van Ameland laat weer van zich horen, de medewerkers don hun uiterste best om het u aar de zin te maken.

Jaargang: 1998
Uitgave: Maart - April
Naam auteur: Vincent Robijn
Column: Natzand

Oké, oké ik begrijp het allemaal best: VVV Ameland wil seizoensverlenging en daar moeten alle registers voor worden opengetrokken. Alles, maar dan ook alles, moet worden geprobeerd om de toerist naar Ameland Waddendiamant te halen. Dat snap ik. Maar VVV Ameland gaat wel heel erg ver!

Jaargang: 1998
Uitgave: Maart - April
Naam auteur: Onbekend

Op ons mooie Amelan, deer is een vrouwebond, dat is nou weer 't precies om spant, die vrouw zingt hor gezond

Wi vrouwen oefenen heel erg trouw, bringe ons veskes hier, van de vrouw, ja voor de vrouw met, met zanglust en plezier.

De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier