BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Beweegzorg Ameland biedt een private gym

 

Met het openen van de nieuwe locatie in Hollum en in het dienst nemen van fysiotherapeut Ruben Maters en in de zomer Jules Adriaansen maakt FKFysio, tot nu toe de solopraktijk van Frank Kiewiet, een doorstart. Met deze transformatie ver-andert de naam van de praktijk in Beweegzorg Ameland. Er is beslist sprake van een WOW-effect als je de nieuwe fysio-therapiepraktijk aan de Fabrieksweg 34A in Hollum binnenstapt. Het logo van beweegzorgameland.nl op de muur matcht qua kleur perfect met de uitnodigende stoelen, waar een intakegesprek kan plaatsvinden. Daarachter bevindt zich de therapieruimte met de behandeltafel. De mooie, witte trap naar boven brengt je in een walhalla voor sporters: een priva-te-gym te huren voor één tot vier personen. Er staan dan wel die uitnodigende stoelen, die zo mooi passen bij het logo, maar als het aan fysiotherapeuten Frank en Ruben ligt, zult u ze niet vaak kunnen gebruiken. Bij Beweegzorg Ameland draait alles om (hoe kan het anders) bewegen!

Bij het gastvrij openen van de deur naar de praktijkruimte wijst Frank Kiewiet meteen op de nummercodes links op deze deur. ‘Waarom is deze nummercode aangebracht?’ is daar-om mijn eerste vraag.
Frank Kiewiet: ‘Speciaal voor de sportruimte boven, de private gym. Het idee is dat mensen na aanmelden hier zelfstandig kun-nen gaan sporten. Het is handig om er gewoon heen te kunnen gaan met een speciale code voor de deur, hier binnen te kunnen gaan en zelf te bestieren hoe je trainingsschema er uit zal zien. Je hoeft niet te wachten maar kunt aan de gang, alleen of met ande-ren. Er kan gekozen worden uit een twintigtal faciliteiten, vari-erend van fietsergometer, loop-band, roeiergometer, ringen, bumperplates en squatrack tot bokszak en springtouw. Er is bege-leiding mogelijk, zowel Ruben en ik zijn coaches, zelf gemotiveerd maar ook opgeleid om mensen te motiveren om te gaan sporten. We passen desgevraagd een trai-ningsprincipeplan toe. Het is een bewezen feit dat trainen volgens een zelfgekozen trainingspro-gramma leidt tot betere resulta-ten en een positief gevoel over jezelf als trainen binnen een schema je lukt’.

‘We willen hier zelf in groepsver-band cursussen aanbieden voor mensen met rug- en nekklachten of met schouderklachten. Wij zijn heel veel bezig met lichaamsbe-wustzijn en controle daarop. We onderzoeken: wat doet het bewe-gingsapparaat van een lichaam, wat doen bepaalde spieren, hoe kun je klachten wegnemen, maar ook en misschien wel vooral, hoe kun je een lichaamsdeel of ge-wricht al dan niet na klachten weer optimaal gezond laten func-tioneren. Maar het is goed moge-lijk dat we zulke cursussen voor een deel buiten aanbieden, in combinatie met strand en zee.’

Strand en zee en buiten, dat is op Ameland natuurlijk een unieke moge-lijkheid.
‘Met mijn tweelingbroer René ben ik KNRM lifeguard geweest, een fantastische zomerbaan als scholier en student. Dat kan ik iedere Amelander jongere aanra-den. Die actie, de trainingen, lifesaving, zwemmers zo snel mogelijk uit een benarde positie halen, we merkten dat we na een vakantie trainen en oefenen een topconditie hadden. Ook Ruben haalde zijn diploma als lifeguard, hij is naast fysiotherapeut surf-coach bij Ameland adventure. Jules werkt in de zomer ook als kitesurfinstructeur op Ameland. Op een eiland als Ameland heb je de mogelijkheid om aan zee te trainen, de elementen te trotse-ren en aan je conditie te werken. Dat willen we aanbieden: personal trainings in een zomerprogram-ma. Aan mensen met klachten maar ook preventief.’

Voorkomen is beter dan genezen?
‘Het liefst zou ik zien dat heel Ameland aan het bewegen slaat, zodat ik alleen gezonde mensen zie in de praktijk. Dat is nu niet het geval. Ons belangrijkste werk op dit moment is mensen, die een belemmering hebben in hun dagelijkse functioneren te hel-pen. Samen met hen gaan we op zoek: wat zijn de knel- en pijn-punten? Vaak zijn patiënten op-eens in een veranderde situatie gekomen en kunnen daar zelf niet uitkomen. Als voorbeeld noem ik long COVID of hartklachten of simpeler: rug-, knie-, schouder-problemen, waardoor mensen niet meer optimaal kunnen func-tioneren. Beweging helpt haast altijd. Ik ben veel bezig eigen filmpjes op te nemen, waarmee mensen zelf kunnen oefenen. Vaak zijn mensen door de verbe-teringen, die ze bereiken zo en-thousiast dat ze de oefeningen blijven doen. Dat proberen we te bereiken: dat mensen met plezier gaan bewegen. En als er een be-perking overblijft, proberen we kennis over te dragen, oefenin-gen aan te dragen, die wel kun-nen en de algemene gezondheid verbeteren.’

Ik moest niet zo lang geleden zelf je hulp inroepen. Soms kun je echt zelf niet overzien op wat voor termijn je het gewone leven weer kunt oppak-ken, zonder weer pijnklachten te krijgen.
‘Dat lijkt inderdaad op balanceren op een evenwichtsbalk. Door onze studie en ervaring kunnen we aangeven welke oefeningen mo-gelijk zijn en een tempo om die te doen voorstellen. Het helpt om na te gaan waar mensen tegenop zien. In de oefenruimte doen we een oefening voor; door vervol-gens een patiënt deze na te laten doen, zijn ze er zeker van dat ze dit na hun blessureleed weer kunnen. Soms moet je mensen die, bang voor pijn, niet meer durven fietsen op de hometrainer zetten. Mooi om te zien hoe ze dan toch hun moed verzamelen, hun zelfvertrouwen herwinnen en weer op de fiets stappen. Soms moet je hen ook even remmen. Uitleggen dat er wat meer tijd nodig is.’

Voor mensen, die graag zelf op inter-net zoeken, wat kan helpen bij klach-ten bied je www.beweegzorgonline.nl. Het valt op hoe zorgvuldig een online-contact wordt opgebouwd.
‘Er zijn mensen, die voordat ze het medische circuit opzoeken zelf op zoek gaan en zich oriënte-ren of ze hun klacht op het gebied van bot- of spierstelsel zelf kun-nen oplossen. Voor hen heb ik een platform voor zelfzorg opge-richt en video’s online gezet, die ze landelijk gratis kunnen raad-plegen op www.beweegzorgonline.nl. Oefe-nen, een pijnlijk lichaamsdeel weer bewegen, werkt bijna altijd genezend of vermindert de klach-ten. Het geeft hen autonomie, ze kiezen zelf. In de kern is mijn visie gestoeld op het aanreiken van gezondheidsvaardigheden. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen bereiken die deze vaardigheden begrijpen en toepassen. Er is een waslijst van aandoeningen, die zo kunnen worden bestreden. Be-weegzorgonline biedt de moge-lijkheid om een vraag als ‘doe ik de oefeningen wel goed?’ te stel-len, waarna we online antwoord geven. Ik hoop dat na herstel deze mensen vervolgens blijven bewe-gen.’

En mensen motiveren?

‘Ik wil mensen hun lichaamsvaar-digheden en gezondheid terug-geven! En daarvoor moet ik de patiënt meekrijgen. Ik wil dat hij of zij begrijpt waarom we juist kiezen voor deze oefeningen en daarvoor moet ik mijn kennis overbrengen. Het kost wat tijd om die kennis te koppelen aan de oefeningen. Is mijn patiënt vol-doende uitgedaagd, de mindset positief, wil hij daadwerkelijk beter worden en werken de oefe-ningen, dan kan de patiënt zijn gedrag wijzigen. De meeste men-sen willen zich verbeteren, ook al kost het ze energie en tijd, moe-ten ze oefenen, oefenen en oefe-nen. Ze merken dat het anders kan, het oefenen leidt tot opbouw van spierkracht, ze komen op die positieve route, bewegen wordt de norm in plaats van rust.’

Wat is de norm? Wat zou je in tijd gemeten graag zien die aan bewegen wordt besteed?
‘Volgens de Nederlandse norm is 150 minuten per week matig intensief bewegen geadviseerd, waarbij je twee keer per week aan bot- en spierversterkende oefe-ningen doet. De beweegtijd mag van alles zijn: op de fiets naar je werk, wandelen, als je je maar bewust bent: ik neem nu tijd voor activiteit. Daarom ben ik na vijf jaar nu ook zo blij dat ik deze ruimte in Hollum kan bieden. Het bevordert een gezonde leefstijl. Hiervoor ben ik recent leefstijl-coach geworden, om mensen te helpen inzicht te krijgen in een gezonde leefstijl.’

Een gezonde leefstijl

‘Bewegen, niet Roken, geen Al-cohol, gezonde Voeding en Ont-spanning. Die eerste vier zijn wel duidelijk, maar ontspanning schiet er vaak bij in. Hier is het weer continue balanceren op de evenwichtsbalk. Het is mooi als je werk hebt dat bij je past, maar je hebt ook tijd nodig om bij te ko-men. Evenwichtig leven, een zekere matigheid, het is belang-rijk om balans te zoeken in je bestaan, lichaamsbewustzijn. In mijn geval is dat genieten van het eiland. Mijn vrouw Pepijn zegt dat ze het aan me merkt als ik geen tijd zoek om te gaan surfen. Die energie van een golf, dat plotse-linge vooruit schieten met een snelheid van 0 naar 20 kilometer, het helemaal op jezelf zijn in de natuur, dat bezorgt mij een in-stant-happyhormoon.’ Lachend: ‘Het bulderen van de zee werkt voor mij kalmerend’.

‘Wij zijn algemene therapeuten. Op een eiland moet je alle patiën-ten kunnen begeleiden. Samen met een ergotherapeut en de diëtiste ga je als fysiotherapeut op zoek om voor de patiënt een ma-nier te vinden zodat hij zijn energie kan managen, leer je hem bewust te zijn van zijn lichaam, luisteren: hoe gaat het met me. Dat is lichaamsbewustzijn. We zouden dat eerder in ons leven moeten doen: ons afvragen van wat voor manier van bewegen word ik blij. Vind je eigen manier van bewegen, vind je ritme. Het liefst zou ik zien dat mensen dan-send door het leven gaan.’

Kijk op www.beweegzorgameland.nl en op www.beweegzorgonline.nl

2f4d3176-b353-4feb-8bc9-f778dec6d0cf
2b7473c3-cd1b-41c9-bdb8-0de4acd3d6d0
01ee9243-72c9-4afc-84c6-32b78b1c93f4
portret-20


De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier