BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Beroep tegen proefboringen

Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en bijna 400 bezorgde waddenliefhebbers zijn vandaag in beroep gegaan tegen de besluiten van staatssecretaris Martijn van Dam en minister Henk Kamp van Economische Zaken waarin toestemming wordt verleend aan gaswinningsbedrijf Engie om ten noorden van Schiermonnikoog proefboringen uit te voeren ten behoeve van gaswinning.

Eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit tegen de proefboringen. Desondanks zet energiebedrijf Engie zijn plannen voor twee proefboringen naar gas voor Schiermonnikoog door. Minister Kamp houdt vast aan zijn besluit om de vergunningen hiervoor te verlenen. Dit stuit op onbegrip van veel eilandbewoners en waddenliefhebbers. De verschillende belanghebbenden stappen daarom gezamenlijk naar de rechter.

De bezwaarmakers stellen dat de Crisis- en herstelwet ten onrechte is toegepast. Hierdoor worden de gemeente en andere overheden in deze procedure buitenspel gezet. De gemeente behartigt het publieke belang en is een belangrijke spreekbuis voor haar inwoners en lokale belangen. Door toegang tot de rechter zonder goede reden te verhinderen, handelt de minister in strijd met het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag garandeert niet alleen toegang tot informatie, maar ook toegang tot inspraak de juridische procedures. Dit is de reden waarom zowel de gemeente Schiermonnikoog als andere belanghebbenden de Waddenvereniging hebben gemachtigd om namens hen beroep in te stellen en op te treden in de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Andere beroepsgronden zijn dat er geen zekerheid is dat significante effecten op de Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. Zo zijn de effecten van de depositie van stikstof op de stikstofgevoelige habitat van de duinen Schiermonnikoog, Noordzeekustzone en Waddenzee en de effecten van de proefboring op de zee-eenden in de Noordzeekustzone onvoldoende onderzocht. Ook worden de landschappelijke kwaliteiten van het eiland Schiermonnikoog onaanvaardbaar aangetast, met als gevolg negatieve effecten op toerisme en recreatie en dus op de economie van het eiland.

Naast de juridische argumenten wordt ook verwezen naar het klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is afgesloten. Gaswinning draagt bij aan klimaatverandering en daarmee ook zeespiegelstijging, de grootste bedreiging voor het waddengebied. Nu de meerderheid van fossiele reserves in de grond moet blijven om aan de nieuwe klimaat-afspraken te voldoen, is het uitsluiten van winning bij kwetsbare natuurgebieden een logische keuze.


Search

De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier