">

In de Ballumerbocht, om precies te zijn aan de Smitteweg 15 te Ballum, ligt het Loon- en Aannemers-, Grond-, Weg- en Waterbouw en Hoveniersbedrijf Nagtegaal. Sinds kort heeft dit bedrijf twee nieuwe activiteiten.

Het gaat om een gecertificeerde Grondbank, waarmee bedrijven, overheden en particulieren op Ameland volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit partijen grond kunnen aan- en afvoeren.

Groenrecycling

Daarnaast is gestart met Groenrecycling, waarbij van snoei- en tuinafval op het eiland zoveel compost wordt gemaakt dat Ameland, als het om deze bodemverbeteraar gaat, op termijn helemaal zelfvoorzienend wordt. Als kroon op het werk werd 18 maart 2011 een contract getekend met de gemeente Ameland. Al het groen, takken, stobben, kortom al het ‘groenafval’ wordt door de gemeente Ameland afgeleverd bij Nagtegaal. Voorheen werd dat in containerbakken met de boot afgevoerd. Met het tekenen van het contract hoeft dat niet meer. Wat van Ameland komt, blijft op Ameland. Een opmerkelijk, innoverend en duurzaam initiatief! 

Eerste bezoek

24 augustus 2010 ben ik voor de eerste keer op bezoek geweest in het prachtige, ruim opgezette, verzorgde bedrijf van Nagtegaal. In de riante kantine onder het genot van een kopje koffie, vertelt Klaas dat in 2007 het bedrijf het 50-jarig bestaan heeft gevierd. ‘Oprichter van het bedrijf is mijn vader, Willem Nagtegaal. Als 21-jarige jongen besloot hij in 1956 met twee paarden en een maaimachine van zijn vader voor zichzelf te beginnen.

Loonmaaien

Het eerste jaar bestond het werk voornamelijk uit loonmaaien. Maar de tweede ronde van de ruilverkaveling, die in 1956 op het eiland van start was gegaan, speelde het jonge bedrijf in de kaart.’ Met een vooruitziende blik en visie kocht Willem Nagtegaal op 8 juni 1957 voor 3.865 gulden een Ford Dearbon met 24 pk. Dit was de officiële start van het bedrijf. De tractor, gebouwd in de periode 1948-1952, was met Marshall-hulp naar Nederland gekomen.

Willem Nagtegaal

Een oude schuur bij het ouderlijk huis aan de Nesserweg in Ballum vormde de basis van waaruit Willem Nagtegaal zijn bedrijf opzette. ‘Hij was zo bezig met het werk. Hij was net drie dagen getrouwd met mijn moeder, toen op 14 december 1964 het schip Navidad op Ameland strandde. Hij verzorgde het transport tussen het schip en het strand en de berging van een reddingsboot. Omdat mijn moeder hem een hele week lang niet zag, is ze zelf maar een kijkje gaan nemen’, vertelt een lachende Klaas. 

Zorg voor kwaliteit

Willem Nagtegaal voorzag dat de schuur aan de Nesserweg te klein zou worden voor het snel groter wordende machinepark van zijn bedrijf. In 1959 investeerde hij in een nieuwe locatie aan de Van Camminghastraat 4 in Ballum. Willem en Alie Nagtegaal zorgden voor een enorme ontwikkeling van het bedrijf. Opdrachtgevers wisten de zorg voor kwaliteit, het meedenken in oplossingen en het modernste machinepark van Ameland te waarderen. Dit leidde tot de vele duurzame relaties, waarop het bedrijf nog steeds kan vertrouwen.

Eerste zand-suppletie

De twee opgroeiende jongens uit het gezin Nagtegaal gingen regelmatig kijken als hun vader bezig was. Zo zagen ze ook het zware materieel van het bedrijf dat gebruikt werd in 1979 bij de eerste zand-suppletie van Ameland. Hun vader werkte voor grote opdrachtgevers, zoals de gemeente Ameland, de NAM, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, de Grontmij en de Heidemij.

Welverdiende pensioen

Het bedrijf aan de Van Camminghastraat 4 bood eind jaren negentig geen groeimogelijkheden meer. In overleg met de gemeente Ameland besloot de onderneming nieuw te bouwen aan de Smitteweg 15 te Ballum. De ‘eerste poer’ van de nieuwe bedrijfshuisvesting werd in het voorjaar van 1999 gestort. Voor Willem en zijn vrouw was de tijd aangebroken om na te denken over het welverdiende pensioen.

Ingespeeld team

De toekomst van het bedrijf lag nu in de handen van hun zoons. Gerrit Willem en Klaas Hendrik Nagtegaal namen in 1996 het roer over. De twee broers vormen een goed op elkaar ingespeeld team. Klaas Hendrik houdt zich bezig met de administratie, boekhouding, inkoop en klantcontacten. Gerrit Willem draagt zorg voor de planning en het onderhoud van de machines. Maar nog veel belangrijker: ze erfden de genen van het ondernemerschap en innovatie. En een uiterst gedegen toekomstvisie.

Ruim kantoor

In 2000 kon het machinepark overgebracht worden naar een ruime loods. Een tot min twaalf graden vorstvrije loods werd rond dezelfde tijd als werk- en spuitplaats en magazijn in gebruik genomen. In 2005 maakte Nagtegaal de bedrijfshuisvesting compleet met de bouw van een ruim kantoor. De voorgevel van het kantoor vormt nu het gezicht van het bedrijf.

Volwaardig hovenietsbedrijf

Sinds 2001 exploiteert Loon- en Aannemersbedrijf Nagtegaal ook een volwaardig hoveniersbedrijf. De deskundige hoveniers hebben op diverse plekken op Ameland prachtige resultaten bereikt. Op het terrein van Nagtegaal staat een uitgebreid assortiment klinkers, tegels en natuursteen opgesteld. Particuliere klanten kunnen de bestrating van hun terras of oprit uitbesteden aan het bedrijf of zelf aan de slag gaan. Daarbij hoort het huren van professioneel materiaal ook tot de mogelijkheden. Maar ook de bestrating van grote projecten wordt vakkundig gedaan. 

Duurzaam Ameland

Ameland heeft nu een eigen Grondbank Klaas is er heel duidelijk over. Ameland moet duurzamer worden. Het bedrijf Nagtegaal kocht mede met het oog daarop achter het gebouwencomplex 0,6 hectare grond aan voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit. ‘We hebben nu een eigen Grondbank. Om de bodem schoon te houden en om verspreiding van bestaande verontreiniging te voorkomen, is het (ver)plaatsen van partijen grond in Nederland aan wettelijke regels gebonden. Ze zijn vastgelegd in het besluit Bodemkwaliteit.

Gecertificeerde Grondbank

Met een gecertificeerde Grondbank zorgen wij ervoor, dat iedereen die op Ameland grond over heeft of juist nodig heeft aan alle wettelijke eisen kan voldoen en zo ook meewerkt aan de ‘verduurzaming’ van de bodemkwaliteit op het eiland.’ Met de oprichting van de Grondbank zorgt Nagtegaal ervoor, dat alles wat op Ameland gebeurt op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, tuinaanleg en landschapsbeheer, aan de wettelijke eisen van nu kan voldoen. Zo weten bewoners, toeristen, bedrijven en instellingen ook in de toekomst zeker, dat ze op ons eiland op gezonde grond wonen, werken en recreëren. 

Groenrecycling op Ameland

Met de bouw van een speciaal depot en de investering in apparatuur voor bemonstering en verwerking van groenafval door Nagtegaal is het eiland een nieuwe faciliteit voor ‘groenrecycling’ rijker. Grote partijen snoei- en tuinafval worden er verwerkt tot compost, die op het eiland kan worden gebruikt als bodemverbeteraar.

Met de bouw van een eigen grootschalige composteringsinstallatie is de export van groenafval en import van compost voor de tuinaanleg en bodemverbetering op de doorgaans schrale Amelandse grond verleden tijd. Het contract met de gemeente Ameland draagt hier aanzienlijk toe bij. Nagtegaal verwacht dat Ameland op termijn zelfvoorzienend zal zijn door een productie van circa duizend ton compost per jaar.

De eerste partij die ‘ter compostering’ werd ingenomen betrof een container gras en rietafval die de Golfbaan op het eiland de afgelopen twee jaar had verzameld. Het ingebrachte groenafval wordt bij Nagtegaal in vloeistofdichte bunkers opgeslagen en regelmatig omgezet en belucht, waardoor het na verloop van tijd wordt afgebroken en een ideale bodemverbeteraar ontstaat.

Tweede bezoek 

18 februari 2011 bracht ik een tweede bezoek aan het bedrijf in de Ballumerbocht. Het grote terrein achter de gebouwen is nu gevuld met grote bergen zwarte compost in verschillende stadia.
‘We zijn heel blij met Erik IJnssen. Hij is sinds 1 september 2010 bij ons aan het werk. Hij doet de hele groenrecycling. Het gaat als een zonnetje’, vertelt een glunderende Klaas. Erik vertelt dat zeker bij de ‘verse’ bulten de temperatuur wel kan oplopen tot 80 graden Celsius. Als je goed kijkt, zie je sommige bulten ook dampen.

Tour

We maken een tour langs de verschillende stadia. We komen ook een grote compostberg met daarin golfballen tegen. ‘Je hoeft niet te vragen waar die vandaan komen’, lacht Klaas. Als ik mijn hand in een berg compost steek voelt dat warm aan. Het ruikt ook lekker. 

Echte bult compost

En dan staan we voor de eerste, echte bult compost van Ameland. ‘Deze compost is helemaal klaar. Hij wordt gecontroleerd door een bedrijf van de wal en is dan klaar voor verkoop met een certificaat van echtheid erbij.’ Amelander compost. Van het eiland, voor het eiland.

Gruis

Klaas wijst mij ook op de grote hoeveelheden gruis dat wordt gebruikt als grondstof voor de wegenbouw op Ameland. Een machine vergruist betonpuin, het sloopafval. Zo hoeft dat niet afgevoerd te worden naar de wal en omgekeerd hoeft deze grondstof niet naar het eiland gebracht te worden.

Derde bezoek 

18 maart 2011 was ik voor de derde keer op bezoek. Die dag werden de contracten getekend tussen het bedrijf Nagtegaal en de gemeente Ameland. Wethouder Nico Oud benadrukte blij te zijn met deze overeenkomst. ‘Het afvoeren van het groenafval naar de wal hoeft nu niet meer. Er zijn hier alleen maar winnaars.’

Verkoop van compost

De ondernemers Nagtegaal zetten de eerste stap. Veel onderzoek en bezoeken aan soortgelijke bedrijven aan de wal gingen hieraan vooraf. Nagtegaal gaat de compost die op deze wijze wordt geproduceerd gebruiken binnen het eigen hoveniersbedrijf. Daarnaast zal het te koop worden aangeboden aan particulieren, bedrijven en instellingen. En dan is met een ‘eigen’ compostproductie op het eiland, opnieuw een bijdrage geleverd aan een duurzaam Ameland.

6vpva.png5sparmanje.jpg2amelanderhistorie.jpg7bg-logo1-1.gif3Huize-Miedema.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all