Kinderdisco
Film 'De Weg'
Opening Kunstmaand
Concert Van Gogh Duo
Eucharistieviering, RK, Nes
Kerkdienst
Kerkdienst, H.K. Ballum
Voetbalcompetitie
Raadscommissievergadering
Concert Gospelkoor Inspirit
Concert Gospelkoor Inspirit
Poëzie
Wandeling door Nes
Wandeling door Hollum
Concert Zangvereniging Cresendo
Bingo
De helende werking van Muziek
Nobel in de Sterren
Concert Maria Elisa Band
Intocht Sinterklaas
Kerkdienst, H.K. Hollum
Eucharistieviering, RK, Nes
Kerkdienst, Federatie Hollum
Rommelmarkt
Concert The Young Christian Singers
Dressuur wedstrijd AMRV
Muziekuitvoering
Openhuis Zonnepark
De Friesland bezoekt zorgverleners
Open dag Beleef Ameland
Literair Café
Informatie bijeenkomst Natura 2000
Spirituele gzondheidsbeurs
122 Nieuwjaars Loop
Nieuwjaars Vuurloop
Kruisjassen
Je blijft op Ameland tenzij...
Sociaal Domein Ameland
Informatieavond Zorg coöperatie Ameland
Informatieavond Zorg coöperatie Ameland
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst
Kerkdienst HGA
Kerkdienst Federatie
Inloop
Ochtendzang
Inloop
Oaderwets Metenander
Lange stiltewandeling
Place to be
De Stamtafel
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst HGA
Kerkdienst
Kerkdienst Federatie
Kerkdienst HGA
Sing-Inn
Place to be
Filmavond: Lion
De Stamtafel
Celtic Music Festival
Stoelendans voor paarden en pony's
Dressuurwedstrijd AMRV
Lijn 66
Meel malen
Celtic Music Festival
Pleinfeest Buren
Dagtocht Terschelling
Kerkdienst HGA
Kerkdienst
Kerkdienst Federatie
Stiltedag - meditatie
Kerkdienst HGA
3e Bontlieuw wedstrijd
Dressuurwedstrijd AMRV
Live-muziek met Paul Martin
Celtic Music Festival
Inloop
Avond4daagse
Raadsvergadering
Lancering Paardenreddingboot
Optreden folkloristische dansgroep
Dagtocht Terschelling
Ochtendzang
Inloop
Meel malen
Mosterd malen
Kinderfilm: Kruimeltje
Avond4daagse
Sing-Inn
Bingo
Dagtocht Schiermonnikoog
Braderie in Hollum
Oliebollenverkoop Forza Musica
Kinderochtend: Zand, huis op de rots