De nieuwe ambulanceheli (PH-OOP) van RAV/ANWB is geland op zijn standplaats, vliegbasis Leeuwarden. Met deze heli worden tot 16 november veel opleidings- en trainingsmissies gevlogen boven Noord Nederland. Ook het aanvliegen en landen op de landingsplaatsen van de Waddeneilanden en ziekenhuizen zal daar onderdeel van zijn. Bij een van die landingen zal ook personeel van de brandweer uitgenodigd worden voor veiligheidsinstructie. 

Boven de woonzorgcentra in Noordoost Fryslân wappert vanaf vandaag een nieuwe vlag. Pasana Ouderenzorg is omgedoopt tot Elkander. Bewoners en medewerkers hebben dit samen gevierd.

In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd bepalen komende tijd graafmachines het beeld. Volgende week begint Staatsbosbeheer met het uitvoeren van het project ‘Naar Buiten Holwerd’ aan de rand van het Werelderfgoed Waddenzee. Aannemingsbedrijf Stienstra uit Metslawier voert de werkzaamheden op de wadkwelder uit en zal deze naar verwachting in oktober afronden. 

Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en bijna 400 bezorgde waddenliefhebbers zijn vandaag in beroep gegaan tegen de besluiten van staatssecretaris Martijn van Dam en minister Henk Kamp van Economische Zaken waarin toestemming wordt verleend aan gaswinningsbedrijf Engie om ten noorden van Schiermonnikoog proefboringen uit te voeren ten behoeve van gaswinning.

Met de start van de zomervakantie gaan de programma’s ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en ‘Ik pas op het Wad’ setjes ansichtkaarten verspreiden onder vaarrecreanten. Daarmee roepen ze schippers op om bij het varen en droogvallen de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te respecteren.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisering van een nieuwe uitgave van het Amelander woordenboek. Dit heeft geresulteerd in het ruim 900 pagina's dikke 'Groat Amelander Woa'deboek'. Dit woordenboek zal in november op Ameland worden gepresenteerd.

Het vinden van een geschikte woning op één van de Friese Waddeneilanden is lastig. “De woningmarkt zit op slot voor enkele doelgroepen. Dit maakt het moeilijk om jongeren voor de eilanden te behouden en nieuwe werknemers woonruimte te bieden”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra.

Afgelopen maandag 4 juli was de bekendmaking van de Misset Terras Top-100. Dit jaar bezocht Misset Horeca ruim 300 terrassen die door de eigenaars waren opgegeven voor de beproeving. Een aantal 'mystery visitors' maakte een eerste schifting, daarna nam een vakjury poolshoogte. De definitieve lijst werd vastgesteld door een derde jury.

4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif5sparmanje.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all