Nog een paar weken en dan is de 8e editie van MTB Ameland op 11 en 12 maart 2017. Vele MTB liefhebbers hebben zich al ingeschreven voor de verschillende onderdelen van het mountainbikeweekeinde op Ameland. De proloog, de Zaes NK Strandrace en de toertocht over 30, 60 of 90 km zijn goed bezet.

Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu het Programma de Garnalefabryk opgesteld aan de hand van zes hoofdlijnen: kustvisserij, cultuur, geschiedenis, natuur, zilte teelt en waterveiligheid.

Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke
Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd.

ENGIE E&P Nederland B.V heeft bekend gemaakt geen gas meer te willen winnen in het waddengebied. ENGIE noemt als redenen voor haar besluit een gebrek aan economisch perspectief en het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor gaswinning op deze plek vlak bij Werelderfgoed Waddenzee.

Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat vandaag is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector .

Vanaf 18 januari tot en met zomer 2017 zullen er coasters aanmeren bij een nieuwe tijdelijke loslocatie vlakbij de jachthaven 't Leije Gat en de veerdam op Ameland. De coasters maken medegebruik van de vaargeulen. Maar zullen vanaf de vaargeul bij de veerdam, wanneer nodig, door sleep- en duwboten op de juiste plaats bij de loslocatie worden gemanoeuvreerd.

Al vanaf 1988 worden patiënten voor spoed gevallen overgezet van Ameland naar het vaste land en op 28 december ging de 2000ste patiënt de reddingsboot op. Tegen 17.30 uur kwam het alarm binnen. Omdat het te mistig was voor de helikopter om te kunnen vliegen werd de Anna Margaretha met haar bemanning ingezet voor de overtocht naar het vaste land waar de ambulance klaar stond. 

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe Nederlandse Mijnbouwwet. Met de aanname van deze wet wordt de winning van aardgas en andere delfstoffen aan strengere regels gebonden. De Waddenvereniging ziet de wet als een stap in de goede richting om energietransitie te stimuleren en af te zien van het aanboren van de laatste beetjes fossiele energie.

1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png3Huize-Miedema.png6vpva.png5sparmanje.jpg7bg-logo1-1.gif2amelanderhistorie.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all