De bouwstop die is opgelegd door de gemeente Ameland aan Roompot is terecht opgelegd. Roompot was naar de rechter gestapt om de bouwstop te betwisten. Zij heeft geen gelijk gekregen.

Via het Iepen Mienskips Fûns hebben al veel stichtingen en verenigingen op Ameland steun ontvangen voor plannen die de leefbaarheid op uw eiland versterken. Ongetwijfeld leven er nog veel meer ideeën. Sommige mensen vinden het echter lastig om hun idee om te zetten in een plan met begroting en dekking.

Onder de titel 'Een eiland als inspiratie' laat Museum Sorgdrager in Hollum de komende maanden recent verworven schilderijen en tekeningen zien van kunstenaars die zich door de natuur of de dorpen van Ameland hebben laten inspireren. De Amelander Musea hebben een grote collectie kunst waar bezoekers de komende jaren in wisselexposities mee kunnen kennismaken.

Ondernemers, gemeente Ameland en VVV Ameland zijn op een driedaags werkbezoek geweest op het Duitse Waddeneiland Sylt. De 28 deelnemers aan deze studiereis gingen op bezoek bij ondernemers en musea op het eiland. Zo werd er een Wellness centrum bezocht en werd er gegeten bij een horecabedrijf met een uniek concept ‘Brot und Bier’.

De KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land hebben afgesproken om samen te werken vanuit één uitvoeringsorganisatie om de zorg op Ameland ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft voor een langere periode zijn steun toegezegd aan het plan van de zorgorganisaties, dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

Een artikel in het magazine van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deed de culturele gemoederen in Den Bosch en Ameland begin dit jaar flink oplaaien. De op handen zijnde adoptie van het 10.000 kilo zware kunstwerk de Loerbol van kunstenaar Jaap van der Meij door de gemeente Ameland gaat definitief niet door.

Nederlandse onderzoekers hebben een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op afgeschreven, zilte landbouwgrond. Een ware innovatie, want voedselproductie op verzilte grond werd altijd voor onmogelijk gehouden. Specifieke aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli blijken prima te gedijen als zij op een speciale manier aan de wortel met zout water worden geïrrigeerd.

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat actief of kan dat passief? Deze vragen worden steeds actueler nu de visserij in het Waddengebied steeds verder verduurzaamt.

7bg-logo1-1.gif6vpva.png4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all